Ocenění sbírky na revitalizaci kostela

Koncem měsíce května byla farnost informována o tom, že v České republice se sledují v předcházejícím roce ukončené veřejné sbírky a probíhá vyhodnocení úspěšnosti těchto akcí v rámci republiky. Konkrétní informace týkající se Velkého Šenova je následující:

Oprava kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově vyhlášená Římskokatolickou farností Velký Šenov, se dle oficiálního sdělení zaslaného krajským úřadem, stala druhou finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou v minulém roce v rámci celé České republiky.

Pro zajímavost uvádím, že na třetím místě to byla veřejná sbírka z Ostravy (získala částku 320 tisíc) a na prvním místě to bylo občanské sdružení z Plzně, které tuto sbírku organizovalo po dobu tří let (získaná částka 4.2 milionu Kč).

Ocenění převzal zástupce farnosti páter Procházka 31.května na slavnostním setkání se zástupci Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a dalšími vítězi a hosty v pražském dominikánském klášteře.

Tato událost je vlastně neočekávaným oceněním spolupráce farnosti, občanů a podnikatelských subjektů regionu.