Další akce na podporu revitalizace kostela

Chcete vědět více o projektu revitalizace kostela sv. Bartoloměje?

Dne 5. 7. 2015 a 12.7. 2015 bude v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin pořádáno informační setkání pro zájemce přímo v kostele sv. Bartoloměje. Dozvíte se vše o projektu opravy pláště kostela, finančním rozpočtu, termínech realizace a další podrobnosti.

Dne 21.7. 2015 od 18.00 hodin se bude přímo v kostele konat benefiční hudební koncert, jehož výtěžek bude věnován na opravu kostela.