Finanční rozpočet revitalizace

 

Finanční rozpočet revitalizace

Obnova střechy kostela 1 086 171,38 Kč
Stavba vzduchového kanálu 543 454,62 Kč
Obnova fasády 2 878 871,24 Kč
Stavba dešťové kanalizace 466 871,46 Kč
Obnova a výstavba zpevněných ploch 1 350 352,89 Kč
Revitalizace obvodové zdi kostela 356 610,54 Kč
Vegetační opatření 53 373,28 Kč
Celkem : 6 725 605,40 Kč