Projekt

 

Podána žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 v Prioritní ose 2. – Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory 2.2 – Investice do zlepšení fyzické infrastruktury, a to v rámci 67. výzvy. Jedná se o projekt na výstavby pomocné komunikace ke stadionu, parkovacích ploch u hřbitova a stadionu, vegetačních opatření u stadionu a hřbitova a komplexní rekonstrukci hřbitovní kaple včetně doprovodné infrastruktury.
Celkové náklady projektu byly vypočteny dle oceněných výkazů výměr a podmínek programu na 12.034.388,98Kč vč. DPH jako celkové uznatelné výdaje projektu. Vlastní podíl města Velký Šenov byl dle pravidel programu stanoven ve výši 15%, tedy na 1.805.159,-Kč.
Vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele realizované dle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Bohumil Vaněček, Ústí nad Labem s cenou 9.014.107,96 Kč včetně DPH. Počátkem července 2015 stavba zahájena, termín dokončení 20. 10. 2015.
Celkové výdaje projektu 10.547.230,76 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu 10.539.013,93 Kč, celkové nezpůsobilé výdaje projektu 8.216,83 Kč. Dotace z rozpočtu RR SZ (strukturálního fondu ERDF) 8.958.161,26 Kč, vlastní podíl žadatele (města Velký Šenov) 1.580.852,67 Kč. Fyzická realizace projektu nejpozději do 30. 10. 2015.

Projekt má přidělení číslo CZ.1.09/2.2.00/86.01373