Konečné vyúčtování Revitalizace kostela sv.Bartoloměje ve Velkém Šenově

Dluh farnosti po krácení dotace revitalizace kostela ke dni 7.6.2016 je 1.480.000,- Kč.

V těchto dnech farnost obdržela dotaci z ROPu k úhradě úvěru na revitalizaci kostela sv.Bartoloměje, provedenou v loňském roce. Došlo k události, kterou jsme nikdo neočekávali.

V rámci konečného vyúčtování byla tato dotace krácena o 25%. Což znamená, že v současné době má farnost dluh 1.480.000,- Kč, který musí být uhrazen do konce června.

Nyní probíhají jednání o možnosti řešení této nemilé situace formou úvěru. Tímto jsme se dostali do situace podobné jako v loňském roce, kdy jsme v červenci začali sbírku na vlastní podíl dotace. Prosíme o pomoc všechny ty, kteří mohou jakoukoliv částkou podpořit úhradu úvěru.

Číslo účtu farnosti Velký Šenov je 0923706319 / 0800. Dar je možné předat i v hotovosti. Je možné vystavit darovací smlouvu pro příspěvek na úhradu úvěru vzniklého při revitalizaci kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově. Informace o těchto finančních darech bude průběžně zveřejňována na webových stránkách farnosti.