Vyhlášení veřejné sbírky

Krajský úřad Ústeckého kraje, JID:79422/2015/KUUK, č.j.1567/SCKZU/2015-3

Vyhlášená na podporu revitalizace místního kostela svatého Bartoloměje, nejstarší zachovalé stavby města Velkého Šenova, která je v seznamu kulturních památek pod č. rejstř.      5-5872.

Výzva je určena všem, zvláště občanům města Velkého Šenova, kteří chtějí finančně pomoci se zajištěním náročné restaurátorské opravy vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje.

Máte možnost přispět jakoukoliv finanční částkou. Zasloužíte se tím o zásadní záchranu nejvýznamnější památky města Velkého Šenova.

Termín konání veřejné sbírky:       1.7. 2015  až   31. 12. 2015.

Organizátor sbírky:

Římskokatolická farnost Velký Šenov

Mikulášovická 324

407 78  Velký Šenov

 

Odpovědná osoba: Antonín Borovka

Jak lze poskytnout finanční příspěvek:

  1. Zasláním na účet č. 4102308389/0800 k tomu zřízeném u ČS a.s.
  2. Složením hotovosti do kasičky umístěné přímo v kostele sv. Bartoloměje a to vždy každou neděli před a nebo po bohoslužbě v čase od 10.00 do 12.00 hodin
  3. Můžete kontaktovat pana Borovku k osobnímu předání (607 913 233) a nebo
  4. přímo na faře.
  5. Složením hotovosti do kasičky umístěné na městském úřadě na ekonomickém odboru

 

Potvrzení o finančním daru vydává p. Antonín Borovka.