Výuka – základy křesťanství

pondělí      13.30 – 14.30     fara           3. a 5. třída

pondělí      15.00 – 16.00     ZŠ Mikulášovice

středa       14.30 – 15.30     fara           1. a 2.  třída

čtvrtek     12.30 – 13.30     fara           3. třída

čtvrtek     14.00 – 15.00     ZŠ Vilémov

pátek        13.30 – 14.30     fara           4.  třída

pátek        15.00 – 16.00     fara           6. a 7. třída

 

 

Plánované akce ve školním roce 2019/20

13. října Misijní neděle a prodej misij. koláče/výrobků (kostel)

10. listopadu 16:00 – sv. Martin – ve spolupráci s městem Velký Šenov

28.11., 5.12., 12.12., 19.12.  Rorátní mše pro děti  (od 7 hod) (kostel)

24. prosince 22:00 – půlnoční mše (kostel)

25. prosince 16:00 – vánoční koncert – Šenováček (kostel)

3. – 4. ledna Tříkrálová sbírka

14. února Farní ples

16. února Dětský maškarní karneval

5. dubna Postní misijní jarmark

5. – 11. července Dětský letní tábor (Krásný Buk)