Projektová dokumentace k nahlédnutí

 

Restaurátorský průzkum kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově

(celý dokument k stažení v pdf zde)

Na základě nábrusových sond provedených na omítkách kostela můžeme konstatovat vývoj jednotlivých stavebně historických částí. Zbytky renesančních omítek na věži po kordonovou římsu s kněžištěm v zaklenuté části kostela vnější část je renesanční do kordonové římsy kněžiště.
Současný vzhled kostela je v barokním výrazu s prolomenými hmotami oken a přístavbami v klasicismu. Tyto úpravy však plně respektovaly rozčlenění budovy v lesénových pásech a strukturou omítek. Poslední úprava pláště kostela byla v 60. letech 20. století a v podstatě vzhled kostela se nezměnil až na barevné úpravy jednotlivých členění viz nábrusová sonda.
Doporučujeme obnovit klasicistní výraz budovy, který zasáhl do konstrukce prolomením oken a přístavbami zadní kaple s bočním vstupem. Toto ovlivnilo vzhled kostela a přizpůsobilo barevném členění budovy v barevných odstínech. Z této doby můžeme konstatovat, že lesénové pásy byly v barvě okrové ve vrcholu podepřené šedou římsou a hrubé omítky šedé se špaletami oken. Tento výraz je nositelem klasicistních staveb dostavby kostela. Okna kovová byla provedena v černé olejové barvě, dřevěné konstrukce oken a dveří v srnčí hnědi.

Dochované omítky ze starších období doporučuji uchovat a presentovat pouze nové omítky s přetažením starých barokních a renesančních, ke klasicistním omítkám budou dopojeny nové omítky. Jejich strukturu bude odpovídat dochovaným povrchům klasicistních struktur, které vycházejí jak z renesančních tak barokních úprav kostela. Při provádění prací bude nutné rozšířit průzkum na věži z důvodu poznání renesančního vzhledu věže a kněžiště. Jde o ucelenou představu povrchu omítek z tohoto období. Při dodržení technologií omítek a ruční míchání je nutno dodržovat hrubosti písku a jejich technické zpracování. Konečný nátěr je důležité zhotovit v duchu původních nátěrů
z důvodu jejich aplikace na nátěry, které jsou na dochovaných omítkách a jejich povaha musí být shodná viz kamenná ostění, římsa a lesénové pásy, kde omítky se dopojí na již provedený tvar.