Změny bohoslužeb v červenci

Velký Šenov

čtvrtek 23.7. bohoslužba se nekoná
neděle 26.7. bohoslužba se nekoná
čtvrtek 30.7. bohoslužba se nekoná
od neděle 2.8. již pravidelné bohoslužby


Anenský vrch

neděle 26. července
Sv. Jáchyma a Anny, rodiče Panny Marie
10.00 hod. poutní mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
14.30 hod. koncert v kostele v Lobendavě

pondělí 27. července – pátek 31. července
17.45 hod. modlitba růžence
18.15 hod. mše sv.

Plánované akce ve školním roce 2019/20


13. října Misijní neděle a prodej misij. koláče/výrobků (kostel)
10. listopadu 16:00 – sv. Martin - ve spolupráci s městem Velký Šenov
28.11., 5.12., 12.12., 19.12. Rorátní mše pro děti (od 7 hod) (kostel)
24. prosince 22:00 – půlnoční mše (kostel)
25. prosince 16:00 – vánoční koncert – Šenováček (kostel)
3. – 4. ledna Tříkrálová sbírka
14. února Farní ples
16. února Dětský maškarní karneval
5. dubna Postní misijní jarmark
5. – 11. července Dětský letní tábor (Krásný Buk)


Nadcházející akce

There are no upcoming akce at this time.


 

IMG_1856 IMG_1881 IMG_1897