Pouť ke cti sv. Bartoloměje

23. srpna v 10:30 poutní mše svatá za doprovodu Vilémovského chrámového sboru.

Plánované akce ve školním roce 2019/20


13. října Misijní neděle a prodej misij. koláče/výrobků (kostel)
10. listopadu 16:00 – sv. Martin - ve spolupráci s městem Velký Šenov
28.11., 5.12., 12.12., 19.12. Rorátní mše pro děti (od 7 hod) (kostel)
24. prosince 22:00 – půlnoční mše (kostel)
25. prosince 16:00 – vánoční koncert – Šenováček (kostel)
3. – 4. ledna Tříkrálová sbírka
14. února Farní ples
16. února Dětský maškarní karneval
5. dubna Postní misijní jarmark
5. – 11. července Dětský letní tábor (Krásný Buk)


Nadcházející akce

There are no upcoming akce at this time.


 

IMG_2385 IMG_2387 IMG_2388