Moravští symfonikové opět v kostele sv. Bartoloměje

Moravští symfonikové, opět v kostele sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově.

22. 8. 2019 to je ve čtvrtek doprovod bohoslužby od 18 hodin.

Po této bohoslužbě, bude ihned navazovat krátký koncert.

Flétna, viola, housle, sólový zpěv Tomáš Krejčí, varhanní doprovod Karla Krejčí a mladí umělci.

Plánované akce ve školním roce 2019/20


13. října Misijní neděle a prodej misij. koláče/výrobků (kostel)
10. listopadu 16:00 – sv. Martin - ve spolupráci s městem Velký Šenov
28.11., 5.12., 12.12., 19.12. Rorátní mše pro děti (od 7 hod) (kostel)
24. prosince 22:00 – půlnoční mše (kostel)
25. prosince 16:00 – vánoční koncert – Šenováček (kostel)
3. – 4. ledna Tříkrálová sbírka
14. února Farní ples
16. února Dětský maškarní karneval
5. dubna Postní misijní jarmark
5. – 11. července Dětský letní tábor (Krásný Buk)


Nadcházející akce

There are no upcoming akce at this time.


 

IMG_1465 IMG_1466 IMG_1467