Pašijové hry

Děti, které jsou zapojeny do aktivity SI „Seznamování se základy křesťanství“ (NÁBOŽKO), si nacvičily Pašijové hry, pro žáky 1.stupně základní školy ve Velkém Šenově. Provedení vlastní hry jim nečekaně zkomplikoval astmatický záchvat představitele hlavní role Krista, a tak se alternovalo s hercem z předcházejících let.

A jaká že byla reakce diváků?

 

Každý rok nás paní Borovková přijde pozvat na návštěvu kostela a my každý rok s povděkem její nabídku přijmeme.

I tentokrát pro nás měla secvičené velikonoční pašije, které nám zahrály děti z jejího Nábožka.
Poslední týden Ježíšova pozemského života sehráli naši herci s velkým odhodláním a nadšením.
Po představení si ještě děti měly možnost projít komentovanou křížovou cestu. V mnohých vzbudil Ježíšův příběh mnoho otázek. (Proč tam šel, když věděl, co ho čeká? Proč si lidé vybrali k ukřižovaní Ježíše a ne lumpa? Proč dostal korunu z trní a ne břízovou?….)

Děkujeme paní Borovkové i hercům za podnětné vystoupení, které nás nasměrovalo k pravé podstatě Velikonočních svátků.                               Mgr.Daniela Kučerová TU 2.ročník