Koncert Mladých moravských filharmoniků

Již tradiční provedení nejznámějších melodií vážné i duchovní hudby v podání profesionálů, ale také studentů hudební školy.

Pouť ke cti sv. Bartoloměje

23. srpna v 10:30 poutní mše svatá za doprovodu Vilémovského chrámového sboru.

Tradiční návštěva a účinkování moravských filharmoniků

2. stupeň ZŠ Velký Šenov – výtvarná výchova (interiér kostela)

1. stupeň ZŠ Velký Šenov – poselství vánoc

Tři králové 2020

Tradiční vánoční koncert Šenováčku

Betlémské světlo 2019

Sv. Martin ve Velkém Šenově

Akce byla organizována farností, městem Velký Šenov a Schrödingerovým institutem. V sobotu, den před akcí, skupinka dětí z nábožka napekla 200 svatomartinských rohlíčků a pak naposledy odzkoušela jednotlivé scénky z programu. První část programu se odehrála v parku města, kde

Svatý Martin

V neděli dne 10. listopadu v 1630, se koná pro děti v parku za městským úřadem oslava svatého Martina.  Děti si přinesou rozsvícená světélka.