Pouť ke cti sv. Bartoloměje

23. srpna v 10:30 poutní mše svatá za doprovodu Vilémovského chrámového sboru.