Misijní neděle

Děti navštěvující „nábožko“ si v rámci tohoto kroužku, ale také v rámci svého volného času, připravily výrobky k prodeji na tzv. misijní burze v kostele sv.Bartoloměje naší farnosti. Napekly koláče a vyrobily věnečky laděné do podzimních barev a k blížícím se svátkům na počátku listopadu.

Pašijové hry

Děti, které jsou zapojeny do aktivity SI „Seznamování se základy křesťanství“ (NÁBOŽKO), si nacvičily Pašijové hry, pro žáky 1.stupně základní školy ve Velkém Šenově. Provedení vlastní hry jim nečekaně zkomplikoval astmatický záchvat představitele hlavní role Krista, a tak se alternovalo

Tři králové

Charita, křída, zlaté dukáty, kadidlo, štědrost a zejména pak rozzářené dětské oči a tradiční veršované vypravování.  

Prohlídka betlému

Každoroční návštěva a prohlídka našeho betlému partou nadšených šluknovských turistů.  

Betlémské světlo

Děti přinášející přání, dárek a betlémské světlo těm, kteří jsou staří a často i osamocení.  

Sv. Mikuláš dětem

Tradiční akce pro děti navštěvující náboženství, pro jejich sourozence i kamarády.