Farnost

Bohoslužby

čtvrtek   –  bohoslužba od 18 hod.

neděle    –  bohoslužba od 10.30 hod.

 

Plánované akce ve školním roce 2019/20

13. října Misijní neděle a prodej misij. koláče/výrobků (kostel)

10. listopadu 16:00 – sv. Martin – ve spolupráci s městem Velký Šenov

28.11., 5.12., 12.12., 19.12.  Rorátní mše pro děti  (od 7 hod) (kostel)

24. prosince 22:00 – půlnoční mše (kostel)

25. prosince 16:00 – vánoční koncert – Šenováček (kostel)

3. – 4. ledna Tříkrálová sbírka

14. února Farní ples

16. února Dětský maškarní karneval

5. dubna Postní misijní jarmark

5. – 11. července Dětský letní tábor (Krásný Buk)