Měsíční archiv Červen 2016

Konečné vyúčtování Revitalizace kostela sv.Bartoloměje ve Velkém Šenově

Dluh farnosti po krácení dotace revitalizace kostela ke dni 7.6.2016 je 1.480.000,- Kč. V těchto dnech farnost obdržela dotaci z ROPu k úhradě úvěru na revitalizaci kostela sv.Bartoloměje, provedenou v loňském roce. Došlo k události, kterou jsme nikdo neočekávali. V rámci konečného vyúčtování byla tato

Ocenění sbírky na revitalizaci kostela

Koncem měsíce května byla farnost informována o tom, že v České republice se sledují v předcházejícím roce ukončené veřejné sbírky a probíhá vyhodnocení úspěšnosti těchto akcí v rámci republiky. Konkrétní informace týkající se Velkého Šenova je následující: Oprava kostela sv. Bartoloměje ve Velkém