Velikonoční misijní burza

Nabídka velikonočních výrobků, které připravily děti na “nábožku”. Výtěžek z této akce je určen misijnímu dílu ve světě.  

Prořezávka stromů

Jarní prořezávka tzv. na hlavu. Důvodem je výsadba nových stromů (vzrůst by neměl přesáhnout 5 – 6 metrů ). Následně dojde k vykácení stromů původních.   Severní pohled Jarní prořezávka stromů 9 Fotky

Soutěž o novou podobu kostela

Práce dětí základní školy Velký Šenov a dětí navštěvující výuku základů křesťanství (Schrödingerův institut).

Poselství vánoc

Poselství křesťanských svátků – vánoce 2015 Žáci z 2. stupně ZŠ Velký Šenov, byli postupně v rámci hodin etické výchovy seznamováni s podstatou vánočních svátků a historií šenovského betléma.   Jižní pohled Poselství vánoc 1 Fotky

Tři králové

Charita, křída, zlaté dukáty, kadidlo, štědrost a zejména pak rozzářené dětské oči a tradiční veršované vypravování.  

Prohlídka betlému

Každoroční návštěva a prohlídka našeho betlému partou nadšených šluknovských turistů.  

Vánoční koncert

Vánoční písně v podání dětského sboru Šenováček a Tyršovské zvonky.  

Betlémské světlo

Děti přinášející přání, dárek a betlémské světlo těm, kteří jsou staří a často i osamocení.