Vánoční svátky v kostele sv. Bartoloměje

23.12. od 16 hodin dětské vánoční představení s koledami

24.12. od 12 do 16 hodin betlémské světlo

24.12. „Půlnoční bohoslužba“ od 22 hodin

25.12. Boží hod vánoční bohoslužba v 10.30

25.12. Vánoční koncert Šenováčku od 16 hodin

26.12. Svátek sv. Štěpána bohoslužba od 10.30