Pouť sv. Bartoloměje a Vilémovský chrámový sbor

V letošním roce u příležitosti poutní bohoslužby ke cti sv. Bartoloměje bohoslužbu doprovázel Vilémovský chrámový sbor. Zazněla skladba od autora Patrika Englera a zároveň Mše B dur od Leoše Janáčka.