Burza pro podporu české nemocnice v Itibu

Děti navštěvující nábožko si v průběhu dvou sobot připravily výrobky pro burzu. Jednalo se o podzimní  výzdobu a  již tradiční české koláče.

Na účet české nemocnice v Itibu bylo odesláno 6.000,- Kč. Poděkování patří dětem a všem dospělým, kteří tuto akci podpořili.